En què consisteix el massatge sonor sistema Xevi Compte?

En què es diferencia d’altres metodologies?

T’ho expliquem a través dels principis bàsics del decàleg que recull el seu valor diferencial: un massatge sonor realitzat amb bols tibetans, rics en harmònics, que garanteix una experiència renovadora profunda.

1. El so d’un bol tibetà correspon a una nota musical

Partint d’aquesta certesa, hem de tenir en compte quins bols escollim per tal que, entre ells, produeixin una harmonia basada en criteris musicals. Si els bols estan “afinats” entre ells, podrem crear harmonies amb les quals ressonar d’una forma equilibrada i positiva. Si els bols no estan afinats entre ells, és a dir, no tenen una coherència musical, aleshores, en sentir-los sonar a la vegada, ressonarem amb freqüències caòtiques, i òbviament, el nostre estat entrarà en ressonància amb aquest caos.

2. Entenem la persona com un potencial fabulós d’energia, amor i intel·ligència

Sigui quin sigui el seu estat actual, sigui quina sigui la forma a través de la qual aquesta persona s’expressa, i sigui quin sigui el seu vehicle d’expressió. Quan mirem la persona, veiem la forma però també el potencial que hi ha darrera d’aquesta forma. I prenem consciència de la font d’on sorgeix el seu potencial, de la font d’on sorgeix el nostre potencial. D’aquesta manera podem entrar en comunió amb ella.

3. Les persones ressonem amb la música

Ressonem amb les diferents qualitats de la música: amb el timbre, amb el ritme, amb la melodia, amb l’harmonia, amb la intensitat… Hem de tenir en compte totes aquestes qualitats a l’hora d’oferir un massatge sonor.

4. Els bols tibetans són molt rics en harmònics audibles

Molt més que d’altres instruments. Els harmònics són les diferents capes de freqüències sonores que podem escoltar en un so. Aquesta és una de les qualitats acústiques dels bols tibetans que els fan tan especials.

5. Els diferents intervals musicals provoquen diferents efectes en la persona

Un interval és la distància que hi ha entre dues notes. Hi ha intervals que ens aporten equilibri, sensació de pau i benestar, i hi ha intervals que ens remouen interiorment i sacsegen energies internes que poden estar bloquejades o estancades.

6. El massatge sonor juga premeditadament amb la tensió i el repòs

De la mateixa manera que tota la música ho fa. Però en el cas del massatge sonor aquests moviments de tensió i repós es provoquen deliberadament per aconseguir el propòsit d’accedir a una experiència profunda i renovadora.

7. En el massatge sonor utilitzem diferents modes musicals

Utilitzem el mode major i menor, així com diferents modes grecs, segons el tipus de qualitat sonora-emocional que volem crear.

8. En el massatge sonor es creen melodies amb els bols tibetans

Les melodies que es creen són de tipus molt especials, perquè cada nota que sona, cada bol que sona, resta sonant durant més de trenta segons. Aleshores, el tipus de melodia s’adequa a l’harmonia resultant de totes les seves notes, que queden sonant alhora.

9. La intensitat és determinant a l’hora d’afectar la persona amb el so

Tots els anteriors elements, si no els oferim amb la intensitat adequada, no causaran els efectes que busquem. Si la intensitat és excessiva serà contraproduent per a la persona, i si la intensitat és escassa serà un efecte “ala de mosca”, és a dir, no tocarem la persona en la profunditat necessària.

10. L’objectiu final és submergir la persona en el silenci

És a dir, proporcionar una experiència més enllà de la ment. Una experiència meditativa. El so dels bols ajuda a silenciar la ment, i a situar-nos com a presenciadors d’aquesta ment.

Trobaràs més informació sobre musicoteràpia i el massatge sonor sistema Xevi Compte en aquest enllaç.

Informa’t de la propera formació en massatge sonor (gener 2022) o visita la nostra botiga de bols tibetans.

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!