El ritme i la pulsació són elements fonamentals a tenir en compte en les sessions de musicoteràpia creativa.

D’entrada, ens donen molta informació sobre la persona que acompanyem i la seva manera d’interactuar amb el món. I és que aconseguir seguir patrons rítmics, per senzills que siguin, implica una sèrie d’habilitats cognitives i de coordinació sofisticades.

La música és un llenguatge abstracte que s’ha de viure!

La música és un llenguatge abstracte, i el ritme, naturalment, també forma part d’aquesta abstracció.

El primer pas necessari per “compendre” un ritme, o una pulsació repetitiva, és adonar-se que ocupa una posició en una línia de temps imaginària. Adonar-se’n no implica poder explicar el que passa. Aquesta és una de les meravelles de la música, que no cal explicar-la, sinó viure-la, i en la mesura del possible, participar activament amb el nostre cos i la nostra coordinació del seu llenguatge.

Aquesta participació és el primer element que anem a buscar en les sessions de musicoteràpia creativa, i per aconseguir-la cal haver creat un vincle de confiança amb la persona i trobar la manera d’interpel·lar-la musicalment parlant.

En la musicoteràpia: la participació es basa en la confiança

En la musicoteràpia l’objectiu principal no és aconseguir que la persona interpreti una seqüència rítmica més o menys sofisticada. L’objectiu principal és aconseguir aquesta participació, a partir d’aquest canal de confiança creat. I aquesta confiança cal edificar-la des de l’acceptació i el no judici. Així ho ha de sentir la persona, conscientment o inconscient.

Quan la persona participa marcant una pulsació o una seqüència rítmica, ens dona molta informació sobre la seva manera de relacionar-se en el món, sobre la seva capacitat d’abstracció mental i sobre la seva capacitat de coordinació motora. I aquesta “capacitació” rítmica sempre la llegirem positivament. És a dir, ens fixarem en el que sí està aconseguint i a partir d’aquí, si s’escau, escollir una direcció a seguir per enriquir la seva experiència rítmica i musical, que d’altra banda, tindrà una conseqüència directa en la seva manera de relacionar-se en el món.

Aquest vídeo és una mostra de participació en una sessió de musicoteràpia creativa:

Trobaràs més informació sobre musicoteràpia i el massatge sonor sistema Xevi Compte en aquest enllaç.

Informa’t de la propera formació en massatge sonor (gener 2022) o visita la nostra botiga de bols tibetans.

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!