Aprendre a conversar amb la música

Aprendre a conversar amb la música

Comptar amb recursos basats en patrons rítmics i seqüències harmòniques per a improvisacions amb el piano ens permetrà facilitar una millor experiència musical al nostre alumnat i a les persones que acompanyem com a musicoterapeutes. Com podem guanyar recursos per...

Pin It on Pinterest