El massatge sonor sistema Xevi Compte segueix uns principis essencials que garanteixen una experiència meditativa.